بازدیدها: 268

2019-06-02

مفاهیم استاندارد واستاندارد سازی

بازدیدها: 268مفاهیم استاندارد واستاندارد سازی پیاده سازی وتدوین استانداردها یک کار بسیار مهم جهت توسعه پایدار است.در این مقاله به تاریخچه سازمان ملی استاندارد،تعاریف وتدوین استانداردهای […]
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial