بازدیدها: 354

2019-10-14

CD آموزشی کامل بازاریابی وفروش

بازدیدها: 354CD آموزشی کامل بازاریابی وفروش یکی ازبزرگترین چالشهای پیش روی مدیران فروش درکشورها،بخصوص درکشورماعدم کسب مهارتهای کافی درمورد مفاهیم پایه ای فروش است. متاسفانه بیشترمدیران […]
2019-05-06

مراحل فروش

بازدیدها: 158مراحل فروش شناسایی نیازها: بعدازشروع صحبت بامشتری درمرحله بعدبه شناسایی نیاز مشتریان باید بپردازیم وبایدبا توجه به صحبت هاواظهارات مشتری به نیازهای مشتری پی ببریم […]
2019-01-23
مشتری

اصول بازاریابی وفروش

بازدیدها: 79اصول بازار یابی وفروش اصول بازار یابی وفروش برای شرکتهای کوچک امری مفید والزامی است چون می توان نیاز مشتریان را شناسایی نمود واین نیاز […]
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial