بازدیدها: 644

عمده خدمات شرکت عبارت است از:

1.مشاوره استانداردهای تخصصی بین‌المللی و سیستم‌های مدیریت کیفیت درحوزه خدمات و تولید   (مدل تعالی سازمانی EFQM،ISO14001 ،OHSAS18001 ،ISO9001 ،  IMSو ... )

2.تهیه نرم‌افزارهای CRM(10002و 10004) و نرم‌افزار مدیریت فرآیند با پوشش استانداردها (10015، 10004، 10002، IMSو ... )

3.انجام عارضه‌یابی BPM  و عارضه‌یابی مدل EFQM

4.ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی و استقرار دوایر نوآوری و خلاقیت

5.مشاوره در طراحی , پیاده‌سازی و ارتقاء سیستم‌های مدیریتی و کیفیتی

6.مشاوره پروژه‌های بهبود

7.برگزاری و ارائه خدمات آموزشی

8.خدمات آزمایشگاهی سلامت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت (HSE)

9.حضوری و استقرار مشاوره  ( قیمت طلائی )

10.نیمه حضوری و استقرار مشاوره ( قیمت نقره ای )

11.مجازی و استقرار مشاوره ( قیمت برنزی )

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial