بازدیدها: 85

مدل تعالي سازماني مدلی علمی و کاربردی است که برای داشتن رویکرد پیشرفت مداوم توسط سازمان های پیشرو تشکیل شده است .

تغییرات جهان امروز بیش از هر زمان دیگری  در زندگی اجتماعی انسان نمود پیدا کرده است .

سازمان ها ،  روابط کشور ها و اقتصاد آنها به شکل پیچیده ای به یکدیگر وابستگی پیدا کرده است و بازاری کاملا رقابتی پدید آمده .

در چنین محیط رقابتی  سازمان ها برای بقا باید بهبود مستمر و نوآوری را سرلوحه امور خود قرار دهند .

شناخت نیاز ها و انتظارات ذینفعان و ایجاد تعادل در اهداف سازمان و خواسته های آنان برای داشتن مدیریت مؤثر از الزامات ماندگاری در بازار است .

برای درک روابط موجود بین عملکرد سازمان و نتایج حاصله بهره گیری از مدل تعالی سازمانی بسیار مهم است .

شالوده ی تعالی  پایدار در هر سازمان در مفاهیم بنیادی مدل تعالی سازمان به عنوان اصول اساسی شکل یافته است .

این مدل در سازمان های مختلف کاربرد دارد و در بسیاری از کشورها به عنوان جایزه کیفیت شناخته شده است

efqm

در ایران مدل EFQM بعنوان الگویی برای ایجاد جایزه ملی کیفیت و جایزه ملی بهره وری استفاده شد و این جایزه به سازمان هایی که بتوانند مطابق امتیاز های ارائه شده نمره کسب کنند، اعطا می شود.

شرکت نوآوران آروشا یکی از با تجربه ترین موسسات فعال در زمینه بهبود فرایندهای کسب و کار و همچنین بهره وری و تعالی سازمانی خدمات ذیل را در زمینه تعالی سازمانی ارائه می نماید :

خدمات مشاوره بهبود سيستم و مدل تعالي سازماني:

1 )ارائه خدمات مشاوره  در راستاي پياده سازي و به کار گيري سيستم ها و مدل هاي بلوغ و تعالي سازماني  INQA، EFQM

2) انجام پروژ ه هاي ارزیابی و بهبود در سازمانها

3) انجام پروژه هاي ارزيابي اثر بخشي آموزش هاي مرتبط

4) انجام پروژه های نرم افزاری ارزیابی عملکرد واحدها و نفرات به صورت online & ofline

با ما در تماس باشید

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial